SKOLEN ER ÅPEN 7. MAI 2020 UNDERVISNING I B BE OG MOPED

SKOLEN ER ÅPEN 7. MAI 2020 UNDERVISNING I B BE OG MOPED

SMITTEFOREBYGGING

1.HOLD DEG HJEMME OM DU ER SJUK.

2. VASK HENDER OG HOST I ARMHULEN

3. UNNGÅ NÆRKONTAKT

 

HAMARKAN TRAFIKKSKOLE ER FORTSATT MED PÅ DUGNADEN MOT KORONA VIRUSET.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo