Personvern

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring for hamarkantrafikkskole.no

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

For øvrig viser vi til Hamarkantrafikkskole sitt skolereglement/elevavtale og øvrige personvernerklæringer.

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Nettsiden hamarkantrafikkskole.no er utviklet av TABS AS som er vår databehandler. Dette reguleres gjennom våre vilkår og databehandleravtale med TABS AS. Hamarkantrafikkskole er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Opplysningene blir behandlet i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordningen (GDPR).

2. Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger vi behandler

For å kunne levere tjenesten til deg, behandler vi informasjon om hvem du er og din bruk av tjenesten. Vi behandler opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer, og informasjon om kjøp og informasjon tilknyttet bruk av tjenesten. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle vår avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 bokstav b.

Hamarkantrafikkskole benytter administrasjons- og bookingsystemet TABS. I TABS lagres informasjon om navn, e-post, telefonnummer, fødsels- og personnummer, samt informasjon knyttet til kjøreopplæring. Personopplysningene behandles for å kunne oppfylle avtaler om kjøreopplæring med elevene, samt som grunnlag for fakturering.

Cookies (informasjonskapsler)

Som de fleste nettsteder benytter nettsted.no seg av informasjonskapsler for å kunne levere tjenesten, for å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne yte bedre kundeservice. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne. Ved bruk av informasjonskapsler samler vi inn informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, hvilken nettleser og operativsystem som benyttes, samt data over besøkte undersider med dato/tidspunkt for besøket.

Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte. Det rettslige behandlingsgrunnlaget for disse er berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. Hvis du ikke lenger ønsker å samtykke til dette kan du administrere bruken av informasjonskapsler i din nettleser. Det kan du lese mer om her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Benytter cookies som krever samtykke

Dersom du samtykker til det, benytter vi også informasjonskapsler til:
Analyseformål for å hjelpe oss å se hvordan nettsidene våre blir brukt, slik at vi kontinuerlig kan forbedre dem.

Vi bruker:

Markedsføringsformål og for å skreddersy innholdet til hver enkelt bruker.

Vi bruker:

Det rettslige grunnlaget for bruk av slike informasjonskapsler er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 bokstav a. Samtykke innhentes i form av avkrysningsbokser når du kommer inn på nettsiden.

Du kan endre dine preferanser her.

3. Særlig om barns personvern

I tråd med personvernlovgivningen ønsker ikke Hamarkantrafikkskole å behandle personopplysninger om barn under 13 år uten foresattes samtykke. Dersom det viser seg at vi har behandlet slike personopplysninger, kan du kontakte oss for sletting slik det er beskrevet under punkt 6.

4. Bruk av databehandlere

Virksomhet har inngått en databehandleravtale med TABS AS som behandler personopplysninger på vegne av oss. Vår databehandler kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

5. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Har du spørsmål om hvordan dine personopplysninger blir behandlet – eller ønsker du innsyn, retting eller sletting av data, kan du kontakte oss via e-post post@hamarkan.no eller eventuelt per post Hamarkantrafikkskole, Midtvangvegen 100, 2323 Ingeberg Hamarkan AS.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet.

6. Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen og trafikkopplæringsforskriften.

7. Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil disse bli publisert på nettsiden 7 dager før endringene iverksettes.

8. Googles annonsetjenester

Du kan lese mer om hvordan Google behandler dine personopplysninger her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personalisere innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser (Chrome, Edge, Safari o.l.), operativsystem (Windows, MacOS o.l.), klikk eller annen relevant interaksjon med reklame, hvilke sider du har sett på og lignende.
Vi foretar kun personalisering av innhold på nettsiden vår hvis du har samtykket. Slikt samtykke kan gis ved innstillinger i pop-up vindu som kommer ved førstegangsbesøk eller når det er lenge siden du har besøkt siden.

Ytterligere personvernsinformasjon

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personvernerklæring for hamarkantrafikkskole.no
Ditt personvern er viktig for Hamarkantrafikkskole og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Hamarkantrafikkskole skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger vi samler inn på denne web-siden, hvordan opplysningene brukes og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg blir registrert her. For øvrig viser vi til Hamarkantrafikkskole sitt skolereglement/elevavtale og øvrige personvernerklæringer.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i Hamarkantrafikkskole er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres i virksomheten. Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på post@hamarkan.no.

Generelt om behandling av personopplysninger knyttet til trafikkopplæring
Trafikkskoler behandler en rekke personopplysninger om sine elever for å kunne yte trafikkopplæring i tråd med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. En trafikkskole behandler blant annet informasjon om navn, e-post, telefonnummer, fødsels- og personnummer, samt informasjon knyttet til kjøreopplæringen, herunder informasjon om gjennomført obligatorisk opplæring. Opplysningene lagres i 5 år for å oppfylle krav i forskrift, samt lagringsforpliktelser etter regnskaps- og bokføringslov

Hamarkantrafikkskole benytter administrasjons- og bookingsystemet TABS. I TABS lagres informasjon om navn, e-post, telefonnummer, fødsels- og personnummer, samt informasjon knyttet til kjøreopplæring. Personopplysningene behandles for å kunne oppfylle avtaler om kjøreopplæring med elevene, samt som grunnlag for fakturering.

Om personopplysninger som registreres på denne web-siden
Denne websiden er utviklet av TABS AS for Hamarkantrafikkskole.

Informasjon som vises på websiden og/eller som du registrerer på websiden er knyttet til kundeforholdet mellom deg og Hamarkantrafikkskole, og opplysninger og annen informasjon du måtte angi på denne websiden videreformidles til Hamarkantrafikkskole.

Det er Hamarkantrafikkskole som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger som du registrerer på denne web-siden.

For å kunne levere denne tjenesten, for å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne tilby support, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Vi behandler informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, landingsside og besøkshistorikk.

Som de fleste nettsteder benytter websiden seg av informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne. Websiden bruker informasjonskapsler til statistikk, i den hensikt å kunne gjøre nettsidene våre enda mer brukervennlige.

I informasjonskapslene lagres IP-adresse, hvilken nettleser og operativsystem som benyttes, samt data over besøkte undersider med dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren.

Ved å bruke websiden samtykker du til at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Hvis du ikke ønsker å samtykke til dette, kan du administrere bruken av informasjonskapsler i din nettleser.

Det kan du lese mer om her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger som du har registrert på denne websiden vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Personopplysninger som du har registrert på denne siden vil vi dele med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter, med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
Hamarkantrafikkskole inngår databehandleravtale med alle virksomheter som på våre vegne behandler personopplysninger du har registrert på hamarkantrafikkskole.no. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som du har registrert på hamarkantrafikkskole.no lagres på servere i Norge og Europa. Det lagres ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

Rettigheter
Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at Hamarkantrafikkskole må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@hamarkan.no eller eventuelt per post til Hamarkantrafikkskole, Midtvangvegen 100, 2323 Ingeberg.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Kommende kurs

Trafikalt grunnkurs TG (Trafikalt grunnkurs)

6. august / Ingeberg Hamarkan AS / 1 600,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo